Våra tjänster

Stadskupan erbjuder en mångfald av tjänster för företag som önskar bidra till en mer hållbar närmiljö. Läs mer om dessa nedan.

Bidra till en mer hållbar närmiljö

Bi-tjänster

Tillsammans med våra flitiga miljöarbetare ser vi till att företag och organisationer på ett konkret och annorlunda sätt är med och bidrar till en hållbar närmiljö och biologisk mångfald i staden. Stadskupans professionella biodlare passar bina med omsorg och kärlek. Vårt koncept tar engagemanget för miljö och samhälle närmare er omgivning.

Psst... du vet väl om att dina bin tar företaget ett steg närmare att uppnå olika miljöcertifieringar, såsom LEED och BREEAM, på era byggnader?


Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss!

Bidra till en stad som sprudlar av liv

Miljöer för mångfald

På senare år har staden blivit allt viktigare för den biologiska mångfalden eftersom städerna breder ut sig på naturens bekostnad.
Vi driver idag projekt som skapar en grönare stad genom ängar, sandbäddar och hotell där insekter och fladdermöss kan ta in.

Stadskupan hjälper er att främja biologisk mångfald, både i det stora och det lilla. Det innebär att vi bjuder in pollinatörer att leva och verka sida vid sida med oss människor.

Läs mer om vårt LONA-projekt här

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss!

Bli inspirerad till att göra mer för miljön

Föreläsningar och events

Engagera medarbetarna med lärorika och intresseväckande föreläsningar och events. Vad sägs om en föreläsning om binas magiska värld och deras koppling till biologisk mångfald och ekosystemtjänster? Eller ett honungsevent, där ni tillsammans får testa på att slunga er egen honung och tappa på burk?

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta oss!