stadskupan

För en stad som sprudlar av liv och biologisk mångfald

Stadskupan bidrar till en mer hållbar närmiljö och biologisk mångfald i staden på ett konkret och annorlunda sätt. Vi uppnår detta bland annat genom att placera bisamhällen på tak och grönområden i urbana miljöer. Dessutom arbetar vi aktivt med att gynna vilda pollinatörer genom främjande av biologisk mångfald.

Läs mer om hur Stadskupan arbetar med och bidrar till målen i Agenda 2030!

Våra vänföretag

En viktig del av Stadskupan är våra vänföretag. Med deras engagemang och Stadskupans kunskap bidrar vi tillsammans till en grönare och skönare stad. Som ett konkret bevis på sitt miljöengagemang får vänföretagen dessutom ta del av honungen bina producerar - honung med smak av närområdet.

FAQ

Vad är stadshonung? Är bin farliga? Hur högt kan bin flyga? Få svar på dessa frågor och många fler.

Team Stadskupan

Stadskupan är idag verksamma i Göteborg, Partille, Mölndal, Halmstad, Helsingborg och Malmö. Vill du samarbeta med oss?